Общо представяне на дейността

ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
В СВЯТ НА ПОСТОЯННИ ПРОМЕНИ

Mid-Point компетентностен модел

Как е разработен?

Направихме анализ на най-често търсените личностни качества и умения, независимо от професията, йерархичното ниво, типа организация.

Ползи?

Високото ниво на компетентност по Mid-Point модела, в съчетание с професионални знания, гарантира висока степен на вероятност за успех в почти всяка професия.

Как се оценява?

Чрез Центрове за оценка, разработени специално за целта.

Модерната тенденция за валидиране на умения, натрупани в различни активности и способността за трансфериране на компетенции от една област в друга.