Описание на услугите и форма за регистриране на интерес към конкретни услуги или запитване от индивидуални потребители

ИНВЕСТИРАЙ В СЕБЕ СИ - ПРАВИЛНО!
INVEST IN YOURSELF - RIGHT!

Персонален мениджър Развитие на таланти.

Оценка на компетентности по Mid-Point модела. Високото ниво на компетентност по Mid-Point модела, в съчетание с професионални знания, гарантира висока степен на вероятност за успех в почти всяка професия.

Подпомагане на индивидуалната професионална кариера.