Описание на услугите за работодатели

  1. Партньорска програма „Социално-отговорен работодател”
  2. Допълнителна информация за съществуващ индивидуален клиент по предоставен от него самия код/идентификационен номер.
  3. Организиране на Център за оценка на външни кандидати при подбор или на настоящи служители с цел развитие.
  4. Програма за outplacement (подпомагане на съкращавани служители)