Социално-отговорни работодатели, с които си партнираме

Светът е многообразен, а също и работните места – доколко един работодател ще ви оцени и направи щастливи професионално не зависи от сферата на дейност, големината на фирмата или историята на търговската марка. Дали конкретната организация ще бъде добър работодател за вас зависи изцяло от хората, които я управляват.

Ние от Mid-Point Careers се срещаме постоянно и разговаряме с различни работодатели в България относно техните практики за подбор на хора и оценка на търсените компетенции. По-долу представяме списък с тези от тях, които са отворени за нестандартни решения и мислят извън шаблона, когато преценяват качествата на кандидатите.

Банка Пиреос България АД

„Подаваме ръка на младите за успешен старт. Имаме ежегодна стажантска програма, която е извор на стратегически подбор за потенциални ключови служители – през последните четири години сме приели 167 стажанта, от които 31 са продължили при нас на постоянен трудов договор. Освен образованието, за нас най-важни са уменията за общуване.”

Мила Георгиева, директор Човешки Ресурси в Банка Пиреос България

.......................

Ако желаете да видите и други конкретни работодатели в този списък, моля свържете се с нас.