Showing 2 Result(s)

Обява за работа „Работник производство на каучукови смеси“

Крайбург България ЕООД, град Нови Искър е едно от препоръчаните от нас предприятия, което в момента има обявени работни позиции. Познаваме работодателя отблизо и знаем, че спазват всички изисквания по Българското трудово законодателство – навреме изплащани възнаграждения, пълни осигуровки, допълнителни придобивки, празнични бонуси и т.н. Стартовите заплати са от 900 до 1300 лв., като при …

Обява за работа за оперативен счетоводител и ТРЗ

Крайбург България ЕООД, град Нови Искър е едно от препоръчаните от нас предприятия, което в момента има обявени работни позиции за работа. Крайбург е водещ производител на каучукови смеси в България, част от немската група Крайбург. От 2007 година произвежда каучукови смеси с високо качество за България и за чужбина. В началото на месец юни 2018, …