Ние сме икономисти, с ориентация към бизнеса и крайния резултат, но без да губим от очи човешкото. Правим нещата извън шаблона: не както сме чули, че „трябва” да се правят, а както вярваме, че е най-добре за нашите клиенти – или чрез изпитани от нас самите методи и средства, или чрез специално разработени иновативни подходи при по-специфични нужди на клиента.

С удоволствие ще отговорим на Вашите запитвания и въпроси 🙂

Услуги за фирми

* Бизнес партньор за малки и средни предприятия * Временен мениджър Човешки ресурси * Он-лайн маркетинг за намиране кандидати за работа * Изнесено управление на процеси по обучение * Идентифициране нивото на мотивация и ангажираност и факторите, които им влияят във Вашата фирма

Кариерно подпомагане

* Представяне на социално-отговорни работодатели, с които си партнираме * Споделяне на свободни работни места в партньорските ни организации * Персонален мениджър Развитие на таланти (Подпомагане на индивидуалната професионална кариера) * Оценка на компетентности по Mid-Point модела * Тестове за кариерно ориентиране и др.

Компании с реализирани подобрения след проведено от нас проучване на ангажираността на служителите
+
служители на настоящи наши клиенти, за чиито професионални съдби се грижим
1000 +
дни в седмицата сме на линия за вашите въпроси

Изпратете ни запитване

Обикновено отговаряме в рамките на 24 часа.

С попълването на настоящата форма давам съгласието си моите лични данни да бъдат съхранявани и използвани във връзка с настоящото съобщение. Събраните лични данни се обработват за целите на конкретното запитване, проверка и отговор и за подобряване качеството на обслужване.