за нас - mi-point.eu

Нашата кауза

Човек, дори добре да живее, нерядко стига до важен кръстопът и трябва да направи избор накъде и как да продължи. В някои от случаите, ние от Мид-Пойнт сме, за да ви подадем ръка!

  • Когато управлявате хора;
  • Когато управлявате собственото си професионално бъдеще или искате да насочите към успешна реализация децата си;
  • Когато искате да оптимизирате ресурсите си и да осъществите идеите си с помощта на външно финансиране.

Вярваме в:

  • Почтеността, защото тя ни прави цивилизовани хора;
  • Доверието и откритата комуникация, защото само така можем да си бъдем взаимно полезни;
  • Целеустремеността, защото тя ни помага да бъдем успешни и ефективни;
  • Отдадеността на каузата ни, защото тя ни дава смисъл.
  • Стремежа към съвършенство, защото той ни прави професионалисти, които изпипват детайлите, непрекъснато учат и непоколебимо търсят желания резултат.

Екип

Екипът на Мид-Пойнт е съставен от икономисти, с ориентация към бизнеса и крайния резултат, но без да губим от очи човешкото. Правим нещата извън шаблона: не както сме чули, че „трябва” да се правят, а както вярваме, че е най-добре за нашите клиенти – или чрез изпитани от нас самите методи и средства, или чрез специално разработени иновативни подходи при по-специфични нужди на клиента.

Работили сме като действащи мениджъри от оперативно до висше стратегическо ниво в сферата на управлението на човешките ресурси и в сферата на бизнес кредитирането и предоставянето на финансови услуги. Познаваме спецификите на работа в бързооборотните консуматорски стоки и в В2В секторите, в производството и в търговията на дребно, в ИКТ сектора и във финансовите услуги.

Изпитали сме на гърба си взаимоотношенията в корпоративния свят на международните компании и в малкия и среден български бизнес. В Мид-Пойнт сме любопитни и това ни е подтиквало да разучаваме и комбинираме методи на работа от едни области, като ги прилагаме в други, а резултатите обикновено са изумително добри.

Харесваме простите – и същевременно интелигентни – решения на въпросите, които стоят пред нас. Вярваме, че успехът е плод не само на разума, но и на волята и сърцето. Надяваме се българският бизнес да е на световно ниво! Мечтаем децата ни да останат в родината си!

Наградени проекти, инициирани и ръководени от членовете на екипа:

2007 г., специалната награда на международното жури за годишните награди на БДВО: „Две компании – един екип” – проект за консолидиране на организационната структура, процеси и култура в различните компании от групата на Идеал Стандарт Интернешънъл в България.

2006 г., награда в категория „Инвеститор в човешкия капитал” на БФБЛ: „Вътрешни обучители” – проект за създаване на система от нещатни вътрешни обучители, успешно развила се и функционираща до днес.