You are currently viewing РАЗШИРЯВАМЕ ПОРТФОЛИОТО СИ С ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ!
Нови иновативни услуги - https://mid-point.eu

РАЗШИРЯВАМЕ ПОРТФОЛИОТО СИ С ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ!

С настъпването на новата 2020 година разширихме своето портфолио с иновативни услуги, вдъхновени от споделените нужди на нашите клиенти и проблематиките на пазара на труда, с които лично ежедневно се сблъскваме.

Нашите нови решения помагат в работата с хората, така че да се постигат ефективно резултати без да се пренебрегват важните неща разрешавайки спешните ежедневни задачи.

Директно достигане до кандидати за работа на ниски позиции – с елементи на директен маркетинг за фокусирано достигане дори до неактивно търсещи потенциални кандидати за работа

Изнесено управление на Въвеждаща програма за новопостъпили – особено полезно при разпръсната териториално структура.

Проучване на ангажираността на служителите и набелязване на приоритети за работа с хората  

Ако желаете първи да научавате и в бъдеще за новите ни решения, можете да последвате фирмената ни страница Mid-Point Partners в LinkedIn: Услуги за работодатели

Желаем спокойна работа и успех в постигане на годишните ви цели!