Услуги за фирми

За компаниите предлагаме модулен пакет услуги „Бизнес партньор“. Тези услуги обхващат областите, които не са пряко основата на конкретния бизнес, но значително допринасят за добрите бизнес резултати. Наричаме себе си Ваши партньори, защото решенията, които предлагаме, имат за цел постигане на вашите стратегически цели.

mid-pointcareers_wev

Кариерно подпомагане

Човек, дори добре да живее, нерядко стига до важен кръстопът и трябва да направи избор накъде и как да продължи. Ние в Мид-Пойнт Кариери сме се посветили на мисията да ви подаваме ръка, когато управлявате собственото си професионално бъдеще или искате да насочите към успешна реализация децата си.

 • Изнесен мениджър “Човешки ресурси”
 • Идентифициране нивото на мотивация и ангажираност и факторите, които им влияят във Вашата фирма
 • Бизнес партньор за малки и средни предприятия:
  • разработване и оптимизиране на процеси
  • разписване на политики и процедури
  • системи за възнаграждения и придобивки
  • обучения
  • правни консултации с адвокат
  • он-лайн маркетинг
  • ИТ системи
  • вътрешни комуникации
  • счетоводство и ТРЗ
  • организиране на събития
 • Изчистване на лични кариерни приоритети
 • Споделяне на информация за работни места и наше мнение за социално-отговорни работодатели, които познаваме
 • Планиране на търсене на работа и подготовка за успешно кандидатиране
 • Постигане на успех при участие в интервю и др.