You are currently viewing Подкрепяме младите енергийни скаути

Подкрепяме младите енергийни скаути

  • Post category:новини

За втора поредна година, Мид-Пойнт Кариери беше обучаващ по умения за презентиране и член на журито за оценка на проектите  на младите енергийни скаути в България.

През тази година бяха обучени 33 млади специалисти в България, като големият победител е проектът на Любомир Герасимов за адитивно производство в Дронамикс ЕООД.

Инициативата продължава и през следващата година. Повече за нея можете да научите тук.